βασανισμὸς

- мучение

Лексема: βασανισμός


Номер Стронга: 929


Определения: 929, βασανισμός
мучение, пытка, страдание.


Словарь Дворецкого:

929: βασανισμός

βᾰσᾰνισμός мучение, страдание Новый ЗаветМорфологичский анализ слова βασανισμὸς:


Часть речи: Существительное


Лексема: βασανισμός


Перевод: torture, torment


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской