γυναικάρια

- глупых женщин

Лексема: γυναικάριον


Номер Стронга: 1133


Определения: 1133, γυναικάριον
презр. глупая женщина (букв. женщина), бабенка.


Словарь Дворецкого:

1133: γυναικάριον

γῠναικάριον τό презр. бабенка
Пр.:(γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις Новый Завет)Морфологичский анализ слова γυναικάρια:


Часть речи: Существительное


Лексема: γυναικάριον


Перевод: a woman, a poor weak woman


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний