δυνατει

- имеет силу

Лексема: δυνατέω


Номер Стронга: 1414


Определения: 1414, δυνατέω
быть сильным, могущественным.


Словарь Дворецкого:

1414: δυνατέω

δῠνατέω
быть сильным, могущественным
Пр.:(οὐκ ἀσθενεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ Новый Завет)Морфологичский анализ слова δυνατει:


Часть речи: Глагол


Лексема: δυνατέω


Перевод: I am powerful, able


Лицо: 3-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное