ἀμαράντινον

- неувядающий

Лексема: ἀμαράντινος


Номер Стронга: 262


Определения: 262, ἀμαράντινος
неувядающий; син.263 (ἀμάραντος), 283 (ἀμίαντος), 862 (ἄφΘαρτος).


Словарь Дворецкого:

262: ἀμαράντινος

ἀμᾰράντινος 3
неувядающий
Пр.:(στέφανος Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀμαράντινον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀμαράντινος


Перевод: unfading, fadeless


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской