ἀγαθοποιΐᾳ.

- добрые дела.

Лексема: ἀγαθοποιΐα


Номер Стронга: 16


Определения: 16, ἀγαΘοποιΐα
благодеяние, делание добра.


Словарь Дворецкого:

16: ἀγαΘοποιΐα

ἀγᾰθοποιΐα добрые дела, добро Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀγαθοποιΐᾳ.:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀγαθοποιΐα


Перевод: the doing of that which is good


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский