δυσεντερίῳ

- дизентерией

Лексема: δυσεντέριον


Номер Стронга: 1420


Определения: 1420, δυσεντέριον,
дизентерия, сильное расстройство кишечника.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова δυσεντερίῳ:


Часть речи: Существительное


Лексема: δυσεντέριον


Перевод: dysentery


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Средний