⸂δεξιολάβους⸃

- стрелков

Лексема: δεξιολάβος


Номер Стронга: 1187


Определения: 1187, δεξιολάβος
стрелок-телохранитель.


Словарь Дворецкого:

1187: δεξιολάβος

δεξιο-λάβος
v. l. δεξιοβόλος стрелок-телохранитель Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ⸂δεξιολάβους⸃:


Часть речи: Существительное


Лексема: δεξιολάβος


Перевод: one posted on the right hand, a spear-man


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской