᾿Αθηναῖοι

- Афиняне

Лексема: Ἀθηναῖος


Номер Стронга: 117


Определения: 117, ἈΘηναῖος
Афинянин (житель г-да Афины).


Словарь Дворецкого:

117: ἈΘηναῖος

Ἀθηναῖος
I
дор. Ἀθᾱναῖος, лак. Ἀσᾱναῖος 3
афинский
II
афинянин
III
Атеней
1) ученый инженер, родом из Сицилии, современник Архимеда, автор сочинения Περὴ μηχανημάτων
2) родом из Навкратиды Египетской, грамматик III в. н.э., автор сочинения ΔειπνοσοφισταίМорфологичский анализ слова ᾿Αθηναῖοι:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: Ἀθηναῖος


Перевод: Athenian


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской