᾿Αντιοχέα,

- Антиохийца,

Лексема: Ἀντιοχεύς


Номер Стронга: 491


Определения: 491, Ἀντιοχεύς
Антиохиец.


Словарь Дворецкого:

491: Ἀντιοχεύς

Ἀντιοχεύς -έως уроженец или житель Антиохии Полибий (ок. 200-120 до н.э.)Морфологичский анализ слова ᾿Αντιοχέα,:


Часть речи: Существительное


Лексема: Ἀντιοχεύς


Перевод: an Antiochian


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской