ἀνθρακιὰν

- костёр

Лексема: ἀνθρακιά


Номер Стронга: 439


Определения: 439, ἀνΘρακιά
раскаленный уголь, жар (горящие уголья).


Словарь Дворецкого:

439: ἀνΘρακιά

ἀνθρᾰκιά ион. ἀνθρᾰκιή
1) раскаленный уголь, жар Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:τιθέναι τινὰ ἐπὴ ἀνθρακιῇ и τίθεσθαί τινα ἀνθρακιήν «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм — жечь кого-л. на медленном огне, перен. заставлять сгорать от любви
2) сажа «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграммМорфологичский анализ слова ἀνθρακιὰν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀνθρακιά


Перевод: a heap of burning coals


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский