δεκτὸν

- приятное

Лексема: δεκτός


Номер Стронга: 1184


Определения: 1184, δεκτός
приятный, благоприятный, приемлемый.


Словарь Дворецкого:

1184: δεκτός

δεκτός 3
1) приятный
Пр.:(τινι Новый Завет)
2) благоприятный
Пр.:(καιρός Новый Завет)Морфологичский анализ слова δεκτὸν:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: δεκτός


Перевод: acceptable, accepted


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской