ἄντλημα

- черпак

Лексема: ἄντλημα


Номер Стронга: 502


Определения: 502, ἄντλημα
черпак, ковш, ведро.


Словарь Дворецкого:

502: ἄντλημα

ἄντλημα -ατος τό черпалка, ковш, ведро Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἄντλημα:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἄντλημα


Перевод: a pail


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний