ἀρχιτελώνης

- главный сборщик податей

Лексема: ἀρχιτελώνης


Номер Стронга: 754


Определения: 754, ἀρχιτελώνης
начальник мытарей, главный мытарь.


Словарь Дворецкого:

754: ἀρχιτελώνης

ἀρχι-τελώνης -ου главный мытарь (сборщик податей) Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀρχιτελώνης:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀρχιτελώνης


Перевод: head of a custom-house, chief tax-gatherer


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской