Γεθσημανί,

- Гефсимания,

Лексема: Γεθσημανί


Номер Стронга: 1068


Определения: 1068, ΓεΘσημανί
Гефсимания (оливковый сад на Елеонской горе, к вост. от Иер.); см. арам. 01660 (גַּת‎) и08081 (שֶׂמֶן‎).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова Γεθσημανί,:


Часть речи: Существительное


Лексема: Γεθσημανί


Перевод: Gethsemane


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний