γενεσίοις

- Годовщинам (правления)

Лексема: γενέσια


Номер Стронга: 1077


Определения: 1077, γενέσια
празднование дня рождения.


Словарь Дворецкого:

1077: γενέσια

γενέσια τά
1) празднование дня рождения Новый Завет
2) годовщина, поминальный день Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.)Морфологичский анализ слова γενεσίοις:


Часть речи: Существительное


Лексема: γενέσια


Перевод: a birthday celebration


Падеж: Дательный


Число: Множественное


Род: Средний