βιασταὶ

- прилагающие силу

Лексема: βιαστής


Номер Стронга: 973


Определения: 973, βιαστής
употребляющий усилие илинасилие, насильник, борец.


Словарь Дворецкого:

973: βιαστής

βιαστής -οῦ применяющий усилие, т.е. борец Новый ЗаветМорфологичский анализ слова βιασταὶ:


Часть речи: Существительное


Лексема: βιαστής


Перевод: a forceful, violent man


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской