βροχὴν

- Дождь

Лексема: βροχή


Номер Стронга: 1028


Определения: 1028, βροχή
(проливной) дождь; син.3655 (ὄμβρος), 5205 (ὑετός).


Словарь Дворецкого:

1028: βροχή

βροχή Новый Завет = βροχετός
дождь Палатинская антология — сборник разных авторов и разных эпохМорфологичский анализ слова βροχὴν:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: βροχή


Перевод: a shower, rain