βραχίονα

- плеча

Лексема: βραχίων


Номер Стронга: 1023


Определения: 1023, βραχίων
мышца, рука, предплечье.


Словарь Дворецкого:

1023: βραχίων

βρᾰχίων
I
-ονος (ῑ)
1) предплечье, рука Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
Пр.:πρυμνὸς β. Гомер (X-IX вв. до н.э.) — плечо
2) (у животных) переднее предплечье, тж. передняя нога или лапа Аристотель (384-322 до н.э.)
II
compar. к 1024 βραχύςМорфологичский анализ слова βραχίονα:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: βραχίων


Перевод: (upper) arm